Historie

Rune Clarke og Dag Inge Odland i Velholdt Park og Hage AS har kjent hverandre i flere år; de hadde samme arbeidsplass en tid, de har begge hatt jord under neglene i hele sin yrkeskarriere og de trives godt med det.

De jobbet hver for seg noen år og gikk bokstavelig talt i bedene til hverandre som konkurrenter, og 1. juni 2008 gikk de sammen og etablerte Velholdt Park og Hage. I dag er de ansatt i egen bedrift som henholdsvis prosjektleder og driftssjef med ansvar for 9 heltids- og 4 deltidsansatte, samt en stadig voksende kundekrets.

Fordobling av både antall ansatte og i omsetning. 2011 var et merke år for Velholdt Park og Hage av flere grunner. Selskapsformen ble endret til AS. 01.01.2012. Antall medarbeidere steg i 2011 fra 10 til 19, i tillegg kommer 4 deltidsansatte.

Samlet omsetning fra privat- og bedriftsmarkedet steg fra 10 millioner kroner i 2010 til over 20 millioner 2011.

Velholdt Park og Hage * Treterasse og heller

HMS 

Mål for Helse – Miljø og Sikkerhet.

Vi vil forebygge ulykker, miljø- og helseskader for å skape trivsel på arbeidsplassen. Driften skal gi minst mulig påvirkning på det ytre miljø. Våre produkter og tjenester skal være sikre for våre kunder.

Dette skal skje ved at helse, miljø og sikkerhet planlegges og prioriteres på lik linje med produksjon, service og økonomi.

FAGLIG KOMPETANSE

Velholdt Park og Hage * Sertifisert bedrift

Vi er stolte av å være en Sertifisert bedrift. Det er din sikkerhet for fagmessig utført jobb til riktig pris.

Velholdt Park og Hage er godkjent for ansvarsrett av Direktoratet for Byggkvalitet – det er en bekreftelse på at kunden er sikret fagmessig utført arbeid.

HVA GJØR VI? 

Velholdt Park og Hage hjelper med det meste. Produktene vi leverer finner du i vår nettbutikk, og vi kan i tillegg hjelpe til med å legge belegningsstein, kantstein, brostein, skifer og asfalt.

Det og sette opp en prydmur, støttemur eller trapp er noe vi er flinke til. Utvalget i murer er stort og her er noen alternativer kundene våre kan velg mellom. Natursteinsmur ensidig eller tosidig, kulesteinsmur, kubbemur, støttemur med forskalingsblokker eller betongmur.

Det og opparbeide seg en fin hage innebærer som oftest en fin plen, ferdigplen eller beplantning. Vi hjelper til med å finne rett hekk, eller det og opparbeide et fint kulestensbed.

Vedlikehold av grøntareal er også jobber vi kan ta oss av. Det å være en “vaktmester” som tar seg av plenklipping, beskjæring av busker og trær, klipping av hekk, sprøyting, barking eller luking, vil gjøre hverdagen enklere for hver enkelt. Vi gjør jobben, og ordner det praktiske med å ta med seg avfall etc.

Velholdt Park og Hage gjør også tømrerarbeide. Vi bygger terrasser, gjerder, overbygg eller tilbygg.

Av andre ting bedriften kan hjelpe med nevnes alt innen graving. Her tar vi drenering, kloakk, utgraving av kjeller eller planering.

Vi tar det meste av vaktmestertjenester, og vintervedlikehold som brøyting, strøing og salting fikser vi også.

Med Velholdt Park og Hage på laget vil jobben bli gjort!

Vedlikehold av grøntareal er også jobber vi kan ta oss av. Det å være en “vaktmester” som tar seg av plenklipping, beskjæring av busker og trær, klipping av hekk, sprøyting, barking eller luking, vil gjøre hverdagen enklere for hver enkelt. Vi gjør jobben, og ordner det praktiske med å ta med seg avfall etc.