Opparbeidelse av hage og gårdsrom

Belegningsstein, kantstein, brostein, skifer og asfalt.

Opparbeidelse av hage og gårdsrom

Belegningsstein, kantstein, brostein, skifer og asfalt.

Plen, ferdigplen og beplanting

Hekk, kulesteinsbed.